• Svetovalka
  • Oprema
  • Ekipa

Kako se svetovalci predstavijo naročnikovi stranki?

Svetovalec se predstavi in postreže s podatki v imenu poklicanega podjetja - stranke naših naročnikov pri klicu ne opazijo razlike med najetim in lastnim kontaktnim centrom.

Kako veste, kateremu naročniku je klic namenjen?

Vsak naročnik ima svojo, unikatno telefonsko številko. Osrednji telefonski strežnik ob vsakem klicu preveri, katera številka je bila poklicana in klic pripiše ustreznemu naročniku. Svetovalcu se na telefonu in ekranu delovne postaje izpiše ime naročnika z dogovorjenim pozdravnim nagovorom.

Kaj se zgodi s klici izven izbranega časa pripravljenosti?

Izven izbranega časa pripravljenosti se klicočim predvaja posnetek z vsebino po želji naročnika, praviloma pozdravni nagovor z informacijo o delovnem času. Klic lahko prevežemo tudi do dežurne osebe naročnika ali klicočim ponudimo možnost oddaje sporočila.

Kako je z varnostjo podatkov?

Vsi podatki, ki izhajajo iz pogodbe in pogodbenih obveznosti, se obravnavajo kot poslovna skrivnost. Podatke svojih naročnikov skrbno varujemo, zato so za tretje osebe povsem nedostopni.

Kako zagotovite kakovostno storitev?

Uporabljamo visokotehnološko, namensko opremo ter skrbno izbrane, stalne svetovalce. Razpolagamo z lastnimi programskimi rešitvami za beleženje klicev, obveščanje ter izdelavo poročil, telefonskimi, poštnimi in spletnimi strežniki, VoIP ter GSM prehodi. Naši svetovalci so vešči komunikacije, računalniško pismeni, razgledani in izobraženi. Delo poteka na eni lokaciji, pod nadzorom vodij skupin z večletnimi izkušnjami pri delu v klicnem centru.

Lahko v okviru ene pogodbe k vam prevežemo več poslovnih enot?

Vsakemu naročniku je dodeljena njemu lastna telefonska številka, prek katere potekajo vsi njegovi dohodni in izhodni klici. Na to telefonsko številko lahko naročnik brez težav preveže več oddelkov ali poslovnih enot.

Kakšno opremo potrebujemo za uporabo vaše storitve?

Velika večina današnjih telefonov in central omogoča vklop prevezave presežnih klicev s preprosto nastavitvijo, brez dodatne opreme ali investicij.

Kaj vsebujejo mesečna poročila?

Ob koncu meseca naročnik prejme vsebinsko in statistično poročilo. Vsebinsko poročilo predstavlja izvoz baze iz aplikacije za upravljanje odnosov s strankami (CRM) z vsemi zabeleženimi podatki, statistično poročilo pa vsebuje število klicev in faksov, čas pogovorov ter povprečja. 

Kako poteka posredovanje podatkov in informacij?

Na začetku sodelovanja določimo skrbnika, ki je zadolžen za izobraževanje in posredovanje informacij ostalim svetovalcem. Naročnik mu posreduje vse splošne podatke o podjetju ter navodila glede prevezav, časa pripravljenosti, uporabljenih komunikacijskih kanalov in obveščanja. Skrbnik je zadolžen tudi za vso nadaljnjo komunikacijo o morebitnih spremembah in dodatnih navodilih naročnika. 

Koliko stane mesečni najem vaših storitev?

Ceno storitve oblikujemo individualno, glede na specifične zahteve vsakega posameznega naročnika. Pri oblikovanju cene se upošteva:
- časovna pokritost (osnovna, razširjena ali 24-urna pripravljenost),
- pričakovano število klicev (večje kot je število klicev, nižja je cena na posamezni kontakt) in
- vsebina storitve (kompleksnejše storitve so vrednotene drugače kot zgolj posredovanje splošnih informacij).

Prepričajte se, da odločitev za klicni center ni več povezana z visokimi stroški - zahtevajte neobvezno informativno ponudbo.